Alumni portaal

Nikhef heeft in samenwerking met de universitaire partners in de afgelopen decennia vele honderden promovendi opgeleid. Verreweg de meesten daarvan zijn werkzaam elders en niet op Nikhef en hebben de Nikhef alumnus status gekregen. De Nikhef directie wil enerzijds de alumni informeren over wat er nu op Nikhef speelt en anderzijds een overzicht hebben van waar en in welke sectoren de alumni zijn gaan werken.

Verder was er een wens van Nikhef om gebruik te maken van de bestaande Single Sign-On (SSO) omgeving. Medewerkers van Nikhef moeten kunnen inloggen op het portaal via hun Single Sign-On account, terwijl alumni via het loginscherm van de applicatie moet kunnen inloggen. Met behulp van SimpleSAMLphp (een PHP module die goed werkt met de SSO SAML techniek), een bijbehorende Drupal module en iDelft code is dit succesvol uitgevoerd.

Foto: Matthew Henry van Burst

Aan de hand van deze wensen heeft iDelft een proof-of-concept portaal gemaakt. Hierop kunnen alumni zich aanmelden en hun gegevens wijzigen. Op deze manier ontstaat er een alumni database die de medewerkers van Nikhef kunnen inzien en beheren. Het portaal is gebouwd in het Open Source Content Management Systeem Drupal. Hierin zitten standaard al veel functionaliteiten die gebruikt konden worden voor dit project.

De eerste uitdaging lag bij het wijzigen van gegevens door Alumni. Een medewerker van Nikhef moet deze nieuwe gegevens eerst controleren voordat ze worden doorgevoerd, zodat de database schoon en correct blijft. Er moest een nieuwe module geschreven worden die deze workflow mogelijk maakt.