Project aanpak

iDelft is niet een doorsnee IT bedrijf: We concentreren ons op datgene waar we goed in zijn, namelijk ontsluiting van database informatie, videos, social media kanalen of geografische data. Vele projecten pakken we NIET op omdat we het idee hebben dat we er niet in kunnen uitblinken (en dat is wat we per se wel willen).

Handshake

Lijkt een project op het eerste oog te matchen met ons ervaringsprofiel dan zullen we in contact treden met de klant en alle eisen en wensen inventariseren. Het komt regelmatig voor dat we dan alsnog besluiten om samenwerking te zoeken met andere bedrijven. Ook kan het voorkomen dat we adviseren om het project niet te starten (bijvoorbeeld omdat de wensen nog niet uitgekristalliseerd zijn). In dat geval kunnen we helpen met een meer gedetailleerde inventarisatie van wensen en eisen door middel van project consultancy sessies.

Besluiten we om een implementatie en integratietraject aan te gaan dan zullen we altijd eerst kritisch kijken of we alle kennis en ervaring in huis hebben om effectief te kunnen opereren. Hier geldt dat het soms beter is om een bestaande –bewezen– oplossing in huis te halen dan om geheel vanaf de tekentafel te starten. We proberen dan om een 80% oplossing direkt aan te bieden door bijvoorbeeld Open Software componenten te gebruiken. De ontbrekende 20% aan functionele eisen worden dan door ons aangevuld. Voor de zekerheid nemen we daarbij aan dat de bouw van deze laatste 20% wel 80% van de tijd (!) kan vergen. We hebben veel ervaringen met bestaande database en GIS (web) server oplossingen. We streven naar robuuste implementaties die daadwerkelijk goed uitbreidbaar en integreerbaar zijn.

In onze projecten kijken we niet alleen naar de functionele eisen maar ook naar de data, training, configuratie en hosting. Deze beheersaspecten zijn juist van belang tijdens de ontwikkelingsfase.

De sectie Projectbeschrijvingen geeft een overzicht van iDelft activiteiten.