Backup en Archivering

Backups en archivering zijn belangrijk voor uw website. Allereerst natuurlijk als onderdeel van het normale systeembeheer. Bij een calamiteit moet het immers altijd mogelijk zijn om de server met de website te herstellen en dit wordt vaak aangeduid als "de backup terugzetten". In de praktijk komt daar natuurlijk vaak veel meer bij kijken.

Hard disk voor data opslag

Het is ook in sommige gevallen ook nodig dat gebruikers veranderingen in de website te kunnen volgen. Neem bijvoorbeeld een website met koppelingen naar Facebook en Twitter. Steeds vaker gebruiker ook overheidsorganisaties dit soort social media kanalen voor communicatie en krijgen dit soort berichten een semi-officieel karakter. Deze gegevens worden voortdurend ververst en dan is het nuttig en nodig om na te gaan wat er precies gecommuniceerd is op welk moment. De Archiefwet schrijft in dat kader voor wat overheidsorganisaties doorlopend moeten opslaan en beschikbaar stellen aan het publiek.

iDelft kan zowel een technisch backup systeem als een operationeel on-line archiveringssysteem opzetten voor alle voorkomende websites.