Google software

Google is bekend door haar zoekmachine, advertenties en hulpmiddelen. iDelft heeft veel ervaring met het optimaliseren van webapplicaties en het analyseren van het website gebruik door gebruik te maken van Google technologie.

Daarnaast nemen Google's oplossingen een belangrijke plaats in binnen de wereld van kaarten en visualisaties. Sinds enige tijd zijn de kaartdiensten van Google echter niet meer gratis voor grootschalig webgebruik. Er gelden limieten met betrekking tot het aantal opvragingen met dag.

iDelft heeft ervaring met implementaties via:

Google Maps onderscheidt zich van Google Earth op twee fronten, namelijk de weergave en de wijze van installeren.

  • Google Earth toont in eerste instantie een Globe en geeft de illusie dat de gebruiker over de aarde zweeft. Google Maps daarintegen toont kaarten en beelden in het platte vlak aangevuld met eventueel StreetView beelden.
  • Google Maps is software die toegepast kan worden binnen een gewone Web Browser, terwijl Google Earth apart geinstalleerd moet worden op een computer.

Naast Google software projecten converteren we ook regelmatig geografische data in formaten compatibel met Google Earth. Het is dan mogelijk om bestaande gegevens weer te geven als extra laag binnen Google Earth zoals hierboven getoond wordt.