Klanten

Web-gebaseerde software ontwikkeling:

 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
 • Kunstmuseum Den Haag
 • TNO (analyses, bewerkingen en software ontwikkeling)
 • GGD-Nederland
 • Kadaster, Ministerie van IenM, Ministerie van Economische Zaken en Geonovum (PDOK)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
 • Rijkswaterstaat (webportaal)
 • Gemeente Zoetermeer (website)
 • Gemeente Delft (database systeem)
 • Gemeente Rotterdam (webviewer)
 • Stichting Fresh
 • AgentschapNL (database, webportalen)
 • NATO C3 Agency/NCIA (beeld databank en web-gebaseerde data catalogus)
 • NATO C3 Agency/NCIA (terminologie database)

Training- en Help systemen:

 • Vodafone (analyse training)
 • Medische website, webcursussen
 • NATO C3 Agency/ NCIA (training systeem)
 • STC- Rotterdam (instructies systeem)
 • 1 (GE/NL) Corps (database training)

Informatie Systeem ondersteuning:

 • DCMR
 • SIEMENS (viewers, licensering)
 • NATO C3 Agency / NCIA (viewers, licensering)
 • Trezorix / Naturalis (data en viewer ondersteuning)
 • CelTel (modellering, software ontwikkeling)
 • EUFOR (licensering)
 • 1 (GE/NL) Corps (licensering, data conversie)
 • BICES Agency (licensering)