E-Participatie Platform (Vegetatielegger)

Rijkswaterstaat heeft een instrument – de Vegetatielegger – waarmee de begroeiing in de uiterwaarden gereguleerd kan worden. Rijkswaterstaat vroeg iDelft om een E-Participatie platform te maken waarmee burgers kunnen vaststellen of Rijkswaterstaat hun terrein goed in kaart heeft gebracht. Door burgers in een vroeg stadium te betrekken bij regelgeving kunnen problemen in een later stadium voorkomen worden.

Vegetatielegger

Via het E-Participatie platform konden burgers via digitale formulieren verbetersuggesties indienen op basis van een digitale kaart in de browser. Gebruiksgemak was dan ook een belangrijke eis omdat digitale kaarten vaak complex zijn. Burgers konden rechtstreeks via de kaart, maar ook via een Forum reageren. Rijkswaterstaat moest alle reacties analyseren en daarvoor was het nodig om een solide oplossing te bedenken voor de workflow.

iDelft heeft het totale platform binnen twee maanden ontwikkeld waarbij gebruik werd gemaakt van een Open Source Content Management Systeem (Drupal), een in-huis ontwikkelde digitale kaart module op basis van OpenLayers en een aangepast workflowsysteem met webformulieren om de reacties te kunnen verwerken en beheren. Het systeem werd door iDelft gehost en ondersteund. Het kaartmateriaal werd ter beschikking gesteld door Grontmij via webservices.

Uiteraard heeft er ook een formele controle plaatsgevonden met betrekking tot de Webrichtlijnen zodat het systeem gebruiksvriendelijk is. Per dag dienden gemiddeld honderd mensen een reactie in. Daarmee was het systeem zeer succesvol.

Intussen is de consultatieronde voorbij en is meer informatie over de Vegetatielegger beschikbaar op de website van Rijkswaterstaat.