Privacy

iDelft Privacy Verklaring

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Verwerkingsdoeleinden
  3. Rechtsgrond
  4. Persoonsgegevens
  5. Persoonsgegevens bewaren
  6. Automatisch gegenereerde informatie
  7. Gegevens verstrekken aan derden
  8. Jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen
  9. Wijzigingen Privacy Verklaring

1. Inleiding

Per 25 mei 2018 is er nieuwe regelgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. We willen alle betrokkenen een goed beeld hebben van hoe wij als organisatie met jouw gegevens omgaan. Daarom hebben we een Privacy Verklaring opgesteld. iDelft B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd in Delft en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27168688. Onze website heeft als doel om (potentiële) klanten en sollicitanten te informeren. Hiervoor hoeven we vrijwel geen persoonsgegevens op te slaan. In dit document geven wij duidelijk aan welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we de gegevens bewaren en hoe we ze beveiligen. Mocht je na het lezen van dit document vragen of opmerkingen hebben, dan kun je via het formulier in contact komen met onze medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling. Heb je privacy gerelateerde klachten over onze dienstverlening dan vragen wij je ook dit formulier te gebruiken. Onze medewerker zal de vraag of klacht zorgvuldig afhandelen en zo nodig met jou in contact treden. Via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag bestaat ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Verwerkingsdoeleinden

Als je in contact wilt treden met iDelft is het mogelijk om gebruik te maken van webformulieren. Hierbij wordt alleen de absoluut minimale hoeveelheid gegevens opgeslagen waaronder naam, e-mail adres, organisatie en omschrijving van het onderwerp. We slaan dus geen wachtwoorden op van klanten of bezoekers van de website. Wel slaan we gegevens op met betrekking tot eigen medewerkers die toegang mogen hebben tot de website en hierbij worden wel wachtwoorden opgeslagen.

3. Rechtsgrond

Wij verwerken jouw gegevens enkel nadat we je instemming hebben gevraagd of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Je hebt uiteraard het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

4. Persoonsgegevens

Als je in contact treedt via onze website door middel van een webformulier dan nemen wij de door jou verstrekte gegevens op in onze database. Het gaat daarbij om je naam, je e-mail adres, je organisatie, het onderwerp en de vraag of opmerking. Wij slaan dus alleen die persoons- en bedrijfsgegevens op die nodig zijn om onze verwerkingsdoeleinden te realiseren. Wij doen alle moeite om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen. De veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan nooit volledig gegarandeerd worden omdat deze veiligheid ook afhangt van factoren die wij niet controleren (bijvoorbeeld de anti-virus maatregelen die de bezoeker moet nemen).

5. Persoonsgegevens bewaren

Wij slaan persoonsgegevens op in onze website zo lang als dat nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden. Wanneer wij verwachten dat het in de toekomst mogelijk nodig is om opnieuw in contact te treden in verband met de gestelde vraag, dan zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij slaan jouw gegevens op in onze database, op een server in een beveiligde omgeving. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze omgeving. Er is een beveiligingsprotocol van toepassing die de hele keten van kantoor tot Nederlands datacentrum omvat.

6. Automatisch gegenereerde informatie

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van Google Analytics en aanverwante Google diensten mogelijk te maken. We doen dit uitsluitend om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Ook worden enkele technische cookies gegenereerd die noodzakelijk zijn voor onder andere het aanmeldproces. Je kunt cookies desgewenst uitschakelen in je browserinstellingen, maar we kunnen dan niet garanderen dat alle onderdelen van de website goed werken. Wij maken niet gebruik van Pixel tracking om te achterhalen hoe iemand op onze websites terecht is gekomen. Ook proberen we op geen enkele manier anonieme profielen te voorzien van persoonsgegevens door bijvoorbeeld een identiteit te koppelen aan een IP adres.

7. Gegevens verstrekken aan derden

Opdrachtgevers of andere organisaties hebben nooit toegang tot persoonsgegevens in onze systemen. We zullen geen bulk marketing materiaal naar je sturen zonder voorafgaande expliciete toestemming ook niet via derde partijen. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of verkopen voor het toezenden van reclame of andere direct marketing doeleinden. Wel kunnen wij gegevens verstrekken wanneer wij hiertoe door een rechtszaak of een wettelijke bepaling gehouden zijn, of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten in een juridische procedure.

8. Jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wanneer jij jouw gegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen, dien je een bericht te sturen via ons formulier. Het kan noodzakelijk zijn dat wij vervolgens jouw identiteit moeten vaststellen. Op deze manier zijn we er zeker van dat jouw gegevens enkel aan jou worden verstrekt, dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd of zelfs verwijderd. Alle aanvragen tot inzage, wijziging of verwijdering worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Dit zal altijd binnen de wettelijke gestelde termijn zijn. Bij een aanvraag tot inzage ontvang je een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de AVG. Wanneer je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken wilt wijzigen, worden de wijzigingen in jouw persoonlijk profiel zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Wil je jouw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen, wordt deze procedure zo spoedig mogelijk in gang gezet, hiervan houden wij je op de hoogte conform de procedure die is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de AVG. Communicatie hieromtrent zal altijd schriftelijk en binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek geschieden. We zullen persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden zoals deze vermeld staan in deze Privacyverklaring. Het kan dus zo zijn dat we zullen rapporteren dat er geen persoonsgegevens meer in onze systemen aanwezig zijn omdat we zelf het initiatief hebben genomen om de gegevens te verwijderen.

9. Wijzigingen Privacy Verklaring

Onze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden gecommuniceerd via onze website www.idelft.nl. Wij raden je aan om deze website regelmatig te raadplegen.