Training

iDelft is sinds 2001 actief op het gebied van training (e-Learning) voor een groot aantal klanten, waaronder LUMC, TNO, Vodafone, NCIA en STC.

Training analyse en ontwikkeling
Training Analyse betreft het vaststellen van de trainingsbehoefte. Dit vindt plaats door middel van een quick-scan waarbij de huidige situatie, de gewenste situatie, de optimale communicatievorm en de diverse trainingsdoeleinden worden vastgesteld. De analyse vormt de basis voor het Curriculum Ontwerp en vindt plaats voorafgaand aan de daadwerkelijke Training Implementatie fase.

Ontwikkeling en implementatie
De ontwikkeling en implementatie fase is cruciaal. Dit geldt zeker voor het maken van een Computer-Based Training (CBT) pakket waarbij de presentatie vorm en het interactieve karakter doorslaggevend zijn voor het uiteindelijke succes. Bij de implementatie is het van belang om de verschillen in leer tempo vroegtijdig te onderkennen. Ook dient een inschatting te worden gemaakt van de te verwachten vragen. iDelft heeft ervaring met het vervaardigen van klassikaal onderwijs materiaal en individuele trajecten op de computer (waaronder CBT's).Wij besteden speciaal aandacht aan controle mechanismen die het mogelijk maken om de effectiviteit van de training te meten.

Training in de praktijk
iDelft kan cursussen uitvoeren bij de klant of op het kantoor in Delft. Op verzoek bouwen we een trainingsconfiguratie met een netwerk, server, werkstations, schermen, software licenties en een projector. Een aantal reeds beproefde modules zijn beschikbaar:

  • Systeem Management en Data management
  • CMS systemem (b.v. Drupal of LimeSurvey)
  • Train-the-Trainer (gericht op het ontwikkelen van onderwijskwaliteiten)

We hebben on-the-job training verzorgd in Nederland, Belgie, Duitsland, Noorwegen, Bosnie, Macedonie en Ghana. Telkens was daarbij de opzet op de gewone kantooractiviteiten zo min mogelijk te belemmeren.