Laatste nieuws

25 maart 2013
iDelft sluit ondersteuningscontract af met Kadaster

iDelft heeft een nieuw ondersteuningscontract afgesloten met het Kadaster voor diverse geografische- en softwareportaal diensten. In de komende maanden gaan we correctief onderhoud uitvoeren op de software, hostingdiensten verlenen en adviseren.

17 januari 2013
iDelft nam deel aan het PDOK Congres

iDelft nam deel aan het PDOK congres dat gehouden werd op 16 januari 2013 in Theater Orpheus in Apeldoorn. Aandacht werd besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het PDOK Loket waar iDelft de laatste maanden hard aan gewerkt heeft. PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart. In de expositieruimte werden enkele voorbeeld website getoond.

07 januari 2013
iDelft wint prijs voor het meest innovatieve IPC project.

iDelft heeft de ICT Kring Delft (IKD) IPC prijs gewonnen voor het meest innovatieve IPC project 3D Reconstructies van gebouwen. De prijsvraag was georganiseerd door de ICT Kring Delft, een samenwerkingsverband van IT bedrijven in de regio Delft. De jury bestond uit de volgende personen: Ben van der Burg, commercieel directeur Triple -IT investeerder en presentator, Wethouder Pieter Guldemond (Kennis Economie en Ruimtelijke ordening), Prof. Arie van Deursen (software engineering), IT-adviseur en entrepreneur/investeerder Sieuwert van Otterloo en Jan Willem Klerkx, Verkoopdirecteur Euvision en investeerder.

12 december 2012
iDelft lanceert het PDOK Loket

Het PDOK Loket is live! iDelft heeft in de afgelopen maanden een grote bijdrage geleverd aan het PDOK programma. PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart. We voeren ook de hosting en support uit. Daarnaast maken we met behulp van PDOK services (kaart)data toegankelijk volgens de laatste overheids-webrichtlijnen. Een voorbeeld website is gemaakt waarbij windmolenparken getoond worden in combinatie met Natura2000 gebieden.

15 november 2012
iDelft levert www.b-i-o.nl op aan AgentschapNL

iDelft heeft vandaag de website www.b-i-o.nl opgeleverd aan het AgentschapNL. De kaart toont de bio-installaties in Nederland. De website is gemaakt op basis van de overheids-webrichtlijnen voor toegankelijkheid. Voor de opmaak is gebruik gemaakt van de Rijkshuisstijl. Het kaartmateriaal is afkomstig van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

24 november 2011
iDelft maakt uniek luchtfotomozaiek van heel Nederland

iDelft heeft een uniek luchtfotomozaiek gemaakt van heel Nederland. Ruim 3500 luchtfoto's (2,6 TB) werden samengevoegd en tonen hoe Nederland anno 2011 er uit ziet. Het fotomateriaal kan besteld worden via onze bestelsite: www.BestelLuchtfoto.nl. Aanvullende informatie is beschikbaar met betrekking tot dit zeer recente digitale luchtfotomateriaal.

30 September 2011
iDelft neemt deel aan GIS Conferentie 2011

iDelft heeft deelgenomen aan de GIS Conferentie 2011 in De Doelen, Rotterdam. Op onze stand hebben we onder andere 3D visualisaties laten zien met behulp van een Game Engine. De onderliggende data kan gewoon besteld worden via onze bestelsite: www.Bestel3D.nl.

16 augustus 2011
Het nieuwe DKLN2011 komt snel beschikbaar

Het nieuwe DKLN2011 luchtfotobestandbestand is in de afrondende fase en zal snel beschikbaar zijn voor geheel Nederland. Voorbeelden kunnen geladen worden via de Download sectie. De eerste klanten hebben reeds ingetekend. Neem contact op met iDelft voor een actueel overzicht van de beschikbaarheid.

12 augustus 2011
iDelft verkoopt hoogtemodellen aan 5 grotere gemeneenten

iDelft heeft in de afgelopen maand hoogtemodellen verkocht aan een vijftal grotere gemeenten in Nederland. Daarnaast werden data-sets verkocht aan respectievelijk de provincies Noord-Holland en Limburg. We zien duidelijk een trend waarbij overheidsinstellingen er voor kiezen om zelf geografische datasets aan te schaffen (en dit niet overlaten aan ingenieursbureaus). Ook is er een grote interesse in het landelijk dekkend vegetatiebestand (als onderdeel van de Vector-NL set). Vegetatiedata wordt veelvuldig toegepast binnen studies op het gebied van luchtkwaliteit. Voorbeelden zijn beschikbaar via de Downloadpagina. Kleinere modellen kunnen besteld worden via de bestelsite: www.Bestel3D.nl. Daar is ook aanvullende informatie beschikbaar.

28 juni 2011
iDelft vergelijkt nauwkeurigheid Gebouwhoogte data met AHN-2

iDelft heeft de nauwkeurigheid van de Gebouwhoogte data vergeleken met het Algemene Hoogtemodel Nederland (AHN-2) voor een representatief gebied in Breda. De inwinning van AHN-2 is uitgevoerd met laser altimetrieapparatuur, terwijl de Vector-NL data is ingewonnen met behulp van stereoluchtfoto's (opname: zomer 2008). De resulterende gebouwhoogten zijn echter goed vergelijkbaar zoals beschreven staat in de Brochure Hoogtedata en AHN-2 (over de de nauwkeurigheid van gebouw-hoogtedata). De Data-NL set heeft - naast een concurrerende prijs - enkele unieke eigenschappen: uitlevering vindt automatisch plaats vindt via de www.Bestel3D.nl website, het maaiveld model en het inrichtingsmodel zijn apart. Vrijwel alle opnamedata dateren van de zomer van 2008 (in een kort tijdsbestek).

13 mei 2011
Nieuwe Informatie Brochure over CityGML

iDelft heeft een Informatie Brochure over CityGML gemaakt waarin de aanmaak van een 3D maquette wordt getoond. Het betreft een stukje van Rotterdam, maar elk gebied van Nederland kan in enkele minuten gemodelleerd worden.

15 maart 2011
iDelft neemt voor de laatste keer deel aan de 3D-Pilot

iDelft heeft vandaag voor de laatste keer deelgenomen aan de 3D-Pilot, georganiseerd door o.a. het Kadaster, GeoNovum en de TU-Delft. Dit programma hebben we ondersteund met o.a. presentaties, Open 3D Converter Software (versie 3.7), Maquettes en CityGML bestanden.

23 november 2010
iDelft maakt fysieke 3D maquettes

iDelft werkt samen met 3D print service bedrijven om fysieke maquettes te vervaardigen met behulp van de Zprinter technologie, De Zprinter wordt in Nederland op de markt gebracht door het bedrijf Duoteq. Voor een willekeurig gebied in Nederland kan een uitsnede gemaakt worden via de website www.Bestel3D.nl. Aanvullende informatie treft u aan in de informatie brochure over fysieke maquettes en 3D print technologie.

04 oktober 2010
Bestel3D.nl geactualiseerd en uitgebreid

iDelft heeft de informatie site voor www.Bestel3D.nl geactualiseerd en uitgebreid. Dit was nodig omdat het nieuwe DTM-NL 2008 product het maaiveld op een nieuwe wijze beschrijft ten opzichte van het oude bestand. In het DTM-NL 2008 model zijn nu ook bijvoorbeeld bruggen opgenomen. Hiermee ontstaan compleet nieuwe mogelijkheden en toepassingen.

01 oktober 2010
Nieuwe versie Open 3D Converter beschikbaar

iDelft stelt een nieuwe versie ter beschikking van de Open 3D Converter Software. Met deze versie 3.6 software is het nu mogelijk om 2D Shape polygonen om te zetten naar respectievelijk: KML, KMZ, CityGML, ShapeMultiPatch en OBJ 3D Objecten. De software is gericht op grootschalige weergave van een stad of dorp. De benodigde gegevens kunnen bijvoorbeeld geladen worden vanaf de bestelsite: www.Bestel3D.nl. Een voorbeeld wordt getoond op de CityGML pagina.

24 September 2010
Automatiseringsgids plaatst artikel over onze DM activiteiten

De Automatiseringsgids heeft een artikel over onze Digital Watermarking (DM) activiteiten geplaatst. Met DM is het mogelijk om beeldmateriaal onzichtbaar te beveiligen.

23 September 2010
iDelft neemt deel aan GIS Conferentie

iDelft heeft deelgenomen aan de GIS Conferentie op 22 en 23 september in de Doelen (Rotterdam). We hebben een deel van het 3D paviljoen ingevuld met demonstraties op het gebied van 3D data en modellering. Alle iDelft brochures waren voor de gelegenheid gestandaardiseerd en in een nieuw jasje gestoken.

28 juli 2010
Vernieuwde versie ArcGIS 10 producten

Sinds midden 2010 verkoopt ESRI een vernieuwde lijn ArcGIS 10 producten. Deze software is in staat om beter met 3D data om te gaan dan voorafgaande versies. In de ArcGIS 10 en 3D Databewerkingen brochure wordt uitgelegd hoe ArcGIS 10 (ArcScene) gebruikt kan worden om 3D data aan te passen of uit te breiden.

27 juli 2010
iDelft start met gedetailleerde 3D modellen op basis van laser altimetrie

iDelft verkoopt sinds enige jaren gebouw-hoogtedata verkregen uit stereo luchtfoto's. De gebouwmodellen hebben afgeplatte daken. Voor veel milieugerelateerde toepassingen is dit voldoende. Om de visualisatiemarkt beter te kunnen bedienen is iDelft dit jaar gestart met een nieuwe activiteit, nl. het vervaardigen van gedetailleerde 3D modellen op basis van laser altimetrie data sets. Te denken valt aan data sets die onderdeel uitmaken van het Algemene Hoogtemodel Nederland Versie-2 (AHN-2) zoals deze momenteel worden ingewonnen door diverse remote sensing bedrijven. iDelft heeft een werkzaam concept opgezet om laseraltimetrie data om te zetten in 3D vector data. Externe ondersteuning is verleend door het ITC in Enschede. Verdere informatie kunt u lezen in de Brochure 3D gebouwreconstructies.

16 juli 2010
iDelft beheerder van 2 startkabel pagina's

Medewerkers van iDelft beheren momenteel twee websites: satellietfoto.startkabel.nl en luchtfoto.startkabel.nl. Beide websites zijn bedoeld om voorbeelden en producten van diverse aanbieders te tonen. iDelft laat o.a. digitaal luchtfotomateriaal zien.